skenitde

PODUJATIA - ŠIROKÁ VEREJNOSŤ

Vytlačiť

Semináre pre širokú verejnosť

Okrem uvedených stretnutí sa pre širokú verejnosť organizujú informačné workshopy zamerané na práce v Parku Drienová. Skupiny rôznych dobrovoľníkov sa pravidelne zúčastňujú na aktivitách nutných v Parku Drienová, kde v rámci workshopov získajú množstvo informácií o biomase ako obnoviteľnom zdroji a ochrane prírody. Celkovo bolo zrealizovaných 6 workshopov s priemernou účasťou 15 účastníkov.

BIOMASA zorganizovala už 13 podujatí pre širokú verejnosť (7 seminárov, 6 workshopov) 

Vytlačiť

Prezentácia projektu na podujatiach konaných na Slovensku

Členovia projektového tímu sa pravidelne zúčastňujú na rôznych odborných podujatiach, kde prezentujú projekt a jeho výsledky a výhody využívania biomasy.

Vytlačiť

Prezentácia projektu na medzinárodných konferenciách a výstavách konaných na Slovensku

BIOMASA pravidelne oslovuje svojich obchodných partnerov na spoluprácu pri prezentácii na odborných veľtrhov a výstavách. Pravidelne sa zúčastňujú spoločnosti BIOPEL, a.s. – Kysucký Lieskovec, THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o. – Žiar nad Hronom a TUMA Invest, s.r.o. – Bánovce nad Bebravou. Celkovo sa BIOMASA zúčastnila na 6 odborných veľtrhoch a výstavách konaných na Slovensku.

TOPlist