Vytlačiť

Prezentácia projektu na medzinárodných konferenciách a výstavách konaných na Slovensku

BIOMASA pravidelne oslovuje svojich obchodných partnerov na spoluprácu pri prezentácii na odborných veľtrhov a výstavách. Pravidelne sa zúčastňujú spoločnosti BIOPEL, a.s. – Kysucký Lieskovec, THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o. – Žiar nad Hronom a TUMA Invest, s.r.o. – Bánovce nad Bebravou. Celkovo sa BIOMASA zúčastnila na 6 odborných veľtrhoch a výstavách konaných na Slovensku.

P.č.

Podujatie Miesto konania

Dátum konania

6.

 AGROKOMPLEX NITRA

Nitra

18.-21.08.2016

5.

Dni energie na Slovensku

Žilina, Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš 30.05 - 04.06.2016
4. CONECO 2016  Bratislava

06. - 09.04.2016

3.

AQUATHERM NITRA 2016

Nitra 09. - 12.02.2016
2.

 AQUATHERM NITRA 2015

 Nitra 10. - 13.02.2015
1.

 CONECO/RACIOENERGIA 2014 – „Stavajme moderne a úsporne“

 Bratislava 26. - 29.03.2014