skenitde

Ocenenia

BIOMASA za svoj prínos pre Slovensko v oblasti vykurovania biomasou a za rôzne aktivity v oblasti využívania alternatívnych zdrojov energie získala množstvo ocenení.
Vytlačiť

Best Life Environment Project 2013

bestProjectZdruženie BIOMASA získalo významné ocenenie Európskej komisie v programe LIFE+. Za projekt "Kreatívne vysoko účinné a efektívne využitie biomasy" si v júni v Bruseli prevzali predstavitelia BIOMASY cenu Best LIFE Environment Project 2013. BIOMASA sa tak stala vôbec prvou slovenskou organizáciou, ktorá v oblasti Environment a Information získala toto ocenenie.

Vytlačiť

BIOMASA už po tretí krát úspešná v celosvetovej súťaži Energy Globe Award 2017

Logo EnergyGlobeAward

BIOMASA, združenie právnických osôb, ako jediná organizácia zo Slovenska, získala významné ocenenie Energy Globe Award za projekt SMAPUDE_LIFE - Strategické riadenie a plánovanie využívania domácej energie.

Energy Globe Award je prestížna cena za projekty v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a je Nobelovou cenou za životné prostredie. Jej hlavným poslaním je ukázať svetovému publiku, že na mnohé environmentálne problémy už existujú riešenia.

Vytlačiť

Cena Climate Star 2004

Ďalšou cenou je celoeurópske ocenenie v medzinárodnej súťaži CLIMATE STAR 2004  za aktivity na miestnej úrovni v oblasti ochrany ovzdušia. Súťaž je organizovaná organizáciou Climate Aliance, ktorá je Európskou mestskou sieťou, podporujúcou ochranu ovzdušia. Jej cieľom je zdokumentovať skúsenosti a úspechy a upútať pozornosť na kľúčové postavenie lokálnych samospráv s úsilím znížiť skleníkový efekt ovzdušia.

Vytlačiť

Cena STU Bratislava

BaP_ocenenieBIOMASA získala za svoje doterajšie aktivity na pôde kreovania a vybudovania trhu s peletami na Slovensku ďalšie významné ocenenie. Ocenenie bolo BIOMASE udelené Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave ako organizátora medzinárodnej konferencie Briketovanie a Peletovanie 2012. Cena bola udelená prvýkrát a so skromnosťou môžeme smelo povedať, že práve BIOMASE.

 

Vytlačiť

ECOS – OUVERTURE – PHARE

Prvým ocenením manažmentu BIOMASA bolo ocenenie „Najlepší ECOS – OUVERTURE – PHARE projekt v Európe za projekt „Energetická efektivita v regióne Rajec“ v roku 1998 v holandskom Utrechte.
Vytlačiť

ENERGY GLOBE AWARD

ENERGY_GLOBE_AWARD

Medzinárodný celosvetový výbor „nobelovej ceny za energetiku“ vedený predsedníčkou Maneke Gándhí udelil BIOMASE, združenie právnických osôb z Kysuckého Lieskovca prestížne ocenenie ENERGY GLOBE 2012 už po druhý krát od jej vzniku, po prvej cene získanej v Bruseli v roku 2007.

Ocenenie bolo udelené BIOMASE za dlhoročný prínos za projekt: „Zmenou myslenia k stabilnému efektívnemu domácemu využívaniu biomasy“. Ocenenie prebrali generálny riaditeľ Ladislav Židek a ekonomická manažérka a zástupkyňa Jana Kavcová. Viac informácií a všetky zapojené projekty nájdete priamo na stránkach ENERGY GLOBE.

Správa bola uverejnená aj v rakúskych novinách Wiener Zeitung k 19.06.2012 a rovnako aj v slovenskom časopise EE, 18, 2012 .

ENERGY_2012 P4250048

Prvé národné ocenenie ENERGY GLOBE združenie BIOMASA získalo za úspešnú realizáciu projektu „Integrovaná logistika pre využívanie energie z biomasy – Redukcia emisií tvoriacich skleníkový efekt cez využívanie biomasy na severozápadnom Slovensku“. ENEGY GLOBE je svetové ocenenie  za trvalo udržateľný rozvoj je najprestížnejším a najuznávanejším ocenením v oblasti životného prostredia, je akousi "Nobelovou cenou za ochranu životného prostredia".

TOPlist