skenitde

Vytlačiť

BIOMASA už po tretí krát úspešná v celosvetovej súťaži Energy Globe Award 2017

Logo EnergyGlobeAward

BIOMASA, združenie právnických osôb, ako jediná organizácia zo Slovenska, získala významné ocenenie Energy Globe Award za projekt SMAPUDE_LIFE - Strategické riadenie a plánovanie využívania domácej energie.

Energy Globe Award je prestížna cena za projekty v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a je Nobelovou cenou za životné prostredie. Jej hlavným poslaním je ukázať svetovému publiku, že na mnohé environmentálne problémy už existujú riešenia.

Každoročne sa do súťaže zapája veľké množstvo projektov zo 178 krajín. Projekty sa týkajú energetickej účinnosti, obnoviteľných zdrojov energie a zachovania energie. Národní víťazi získavajú certifikát ENERGY GLOBE, ktorý je medzinárodne uznávaný znak udržateľnosti.

BIOMASA sa stala víťazom za Slovensko so svojím práve ukončeným projektom SMAPUDE_LIFE Strategické riadenie a využívanie domácej energie. Jeho hlavným cieľom bolo zvýšiť informovanosť na Slovensku o využívaní biomasy a slnečnej energie ako domáceho obnoviteľného zdroja energie. Veľká pozornosť sa zamerala na mladých ľudí, ktorí sú našou budúcnosťou a ktorí sú vo veku, kedy je ich možné prostredníctvom zaujímavých metód a praktických ukážok ovplyvniť. Jednou z hlavných projektových aktivít je organizácia početných informačných a vzdelávacích podujatí pre rôzne cieľové skupiny (odborníci, regionálne vlády, široká verejnosť, žiaci a študenti v mnohých stredných, odborných a stredných školách).

Odovzdávanie diplomu sa uskutočnilo dňa 12. septembra 2017 v priestoroch kancelárie Advantage Austria v Bratislave.

Slávnostné odovzdávanie cien Energy Globe Award 2017 ako aj vyhlásenie celosvetového víťaza sa bude konať 16. januára 2018 v Teheráne.

TOPlist